تماس با ما
 • سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت صنعت پخش مژده
 • راه های تماس :
 • تلفن : 08736224770
 • تلفن واحد بازاریابی و فروش: 08736212444
 • نمایندگی ها: 08736226389
 • فکس :  08736225576-02189788998
 • ایمیل :info@mojdeh.co


تماس با ما
 • سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت صنعت پخش مژده
 • راه های تماس :
 • تلفن : 08736224770
 • تلفن واحد بازاریابی و فروش: 08736212444
 • نمایندگی ها: 08736226389
 • فکس :  08736225576-02189788998
 • ایمیل :info@mojdeh.co