تماس با ما
 • آدرس :
 • کردستان - سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت چای هایکا
 • راه های تماس :
 • تلفن :08736226370 
 • تلفن واحد بازاریابی و فروش:08736229940  
 • فکس : 02189780107 
 • ایمیل :info@mojdeh.co


تماس با ما
 • آدرس :
 • کردستان - سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت چای هایکا
 • راه های تماس :
 • تلفن :08736226370 
 • تلفن واحد بازاریابی و فروش:08736229940  
 • فکس : 02189780107 
 • ایمیل :info@mojdeh.co