چای ارل گری هایکا
 • نوع بسته بندی: چای 500 گرمی طلاکوب زرد
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 تا 7 دقیقه
 
چای شکسته هایکا
 • نوع بسته بندی: چای 500 گرمی طلاکوب قرمز
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 تا 7 دقیقه
 
چای باروتی هایکا
 • نوع بسته بندی: چای 500 گرمی طلاکوب مشکی
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 دقیقه
 
چای باروتی هایکا 2 کیلویی
 • نوع بسته بندی: چای 2 کیلویی طلاکوب مشکی
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 دقیقه
 
چای باروتی هایکا 1 کیلویی
 • نوع بسته بندی: چای 1 کیلویی طلا کوب مشکی
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 دقیقه


تماس با ما
 • سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت صنعت پخش مژده
 • راه های تماس :
 • تلفن : 08736224770
 • تلفن واحد بازاریابی و فروش: 08736212444
 • نمایندگی ها: 08736226389
 • فکس :  08736225576-02189788998
 • ایمیل :info@mojdeh.co