تماس با ما
  • سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت صنعت پخش مژده
  • راه های تماس :
  • تلفن : 08736224770
  • تلفن واحد بازاریابی و فروش: 08736212444
  • نمایندگی ها: 08736226389
  • فکس :  08736225576-02189788998
  • ایمیل :info@mojdeh.co