چای ارل گری هایکا
 • نوع بسته بندی: چای 500 گرمی طلاکوب زرد
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 تا 7 دقیقه
 
چای شکسته هایکا
 • نوع بسته بندی: چای 500 گرمی طلاکوب قرمز
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 تا 7 دقیقه
 
چای باروتی هایکا
 • نوع بسته بندی: چای 500 گرمی طلاکوب مشکی
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 دقیقه
 
چای باروتی هایکا 2 کیلویی
 • نوع بسته بندی: چای 2 کیلویی طلاکوب مشکی
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 دقیقه
 
چای باروتی هایکا 1 کیلویی
 • نوع بسته بندی: چای 1 کیلویی طلا کوب مشکی
 • مدت زمان دم کشیدن مطلوب: 5 دقیقه


تماس با ما
 • آدرس :
 • کردستان - سقز - میدان قدس - خیابان ساحلی - شرکت چای هایکا
 • راه های تماس :
 • تلفن :08736226370 
 • تلفن واحد بازاریابی و فروش:08736229940  
 • فکس : 02189780107 
 • ایمیل :info@mojdeh.co